Един разбойник бил осъден на смърт от краля, който разпоредил:
„Да се обеси, не да се помилва!”.

Но тъй като принцесата била влюбена в разбойника и искала да го спаси от несправедливата, според нея, присъда, тя подправила заповедта на баща си и предала на палача следното: „Да се обеси не, да се помилва!”