Skip to main content.

Мечтите

“Fais de ta vie un rêve, et de ce rêve une réalité!”

Antoine de Saint-Exupéry

Човек се ражда и има само мечтите си. После, докато расте, под влиянието на родителите си, училището и средата, изгражда ценностната си система и се оформя като личност. 

Но мечтите остават! 

Някои от тях се превръщат в желания, после в амбиции, след това в конкретни цели и накрая – в реалност! 

Някои от тях ние преследваме, някои от тях преследват нас… 

А други… 

Други, най-съкровените, остават скрити в най-недостъпните и отдалечени кътчета на душата и кротко се спотайват години наред, докато дойде времето за мечти … 

И тогава някои от тях се връщат сами, други се връщат с помощта на приятелите ни…   

Време е за мечти!