Skip to main content.
December 22nd, 2007

murphy’s 16

Правила на Финегъл:

  1. За да проучите даден въпрос по най-добрия начин, най-напред го проумейте изцяло, преди да сте започнали;
  2. Винаги си записвайте данните – това показва, че сте работили;
  3. Винаги очертавайте кривите, а после замисляйте своето тълкуване;
  4. В случай, че възникне съмнение, придайте му убедително звучене;
  5. Опитите трябва да бъдат повторяеми – и всичките да се провалят по един и същ начин;
  6. Не вярвайте в чудеса – уповавайте се на тях.

Posted by NeeAnn in Мърфизми

No Comments »

This entry was posted on Saturday, December 22nd, 2007 at 08:00 and is filed under Мърфизми. You can follow any responses to this entry through the comments RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>