Skip to main content.
December 12th, 2007

Приказка за пътя… (4)

 То вървеше унило насам-натам и си мърморкаше нещо под носа. Като видя, че Радостта и Тъгата идват към него, се спря и заговори на тях:

– Хората са много странни същества, знаете ли това? – Радостта и Тъгата се спогледаха многозначително, но го оставиха да продължи монолога си:

– Хората твърдят, че съм единственото нещо на света, от което имат нужда, но вместо да вдигнат очи и да видят, че съм пред тях, те само се щурат насам-назад, мрънкат и се вайкат. А аз съм там, навирам им се в очите, те още малко ще се спънат в мен, но няма да ме познаят. Забравили са как изглеждам. А още по-отдавна са забравили къде да ме търсят. Но ако ги питаш – само мен търсят. Странни същества са, казвам ви. Ето, дори вас като пратя… какво се получава? Нищо! Абсолютно нищо. Та нали ви изпращам, за да ги развълнувате, да ги накарате да спрат за малко, да помислят малко и да ме открият. Само едно искам от тях – да се обърнат светкавично назад и да погледнат в собствените си очи, пък дано най-сетне им просветне! Но, стига вече. Знаете ли… Омръзна ми от хората!

Радостта и Тъгата се спогледаха, но този път тревожно, защото без него те бяха излишни и безполезни, но Щастието бързо продължи:

– Затова реших – отсега нататък ще ме виждат само хората с насълзени очи – от Радост или от Тъга – няма значение. Ако човек не може да пусне от душата си навън поне една чиста сълза, изобщо няма да си губя времето с него!

Радостта и Тъгата въздъхнаха с облекчение, а Щастието продължи вече не унило да се щура насам-натам и да си търси чисти души, на които да се подари.

Posted by LeeAnn in Приказка за пътя

1 Comment »

This entry was posted on Wednesday, December 12th, 2007 at 17:53 and is filed under Приказка за пътя. You can follow any responses to this entry through the comments RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Приказка за пътя… (4)”

  1. едно пиле ;-) says:

    Това е хубаво 🙂

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>