Skip to main content.
November 22nd, 2007

murphy’s 10


Първи закон на Финегъл:
Ако експериментът е бил успешен, то нещо не е било както трябва.

Posted by NeeAnn in Мърфизми

2 Comments »

This entry was posted on Thursday, November 22nd, 2007 at 08:00 and is filed under Мърфизми. You can follow any responses to this entry through the comments RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “murphy’s 10”

  1. HeYJIoBuMa says:

    Това до голяма степен обяснява пълната ми невъзможност да си напиша протоколите по електротехника…просто нещо не е било както трябва с провеждането на експеримента и съответно получените резултати са далеч от представата ми за реалистични такива, пък и аз както умея да смятам…

  2. NeeAnn says:

    ъм, електротехника 🙁

    това обяснява всичко. и аз имах едно време проблеми с протоколите, ама те най-вече бяха предизвикани от асистента ни. но се оправихме.

    може би, ако му цитираш този закон, ще го направиш малко по-дружелюбен?

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>