Skip to main content.
March 20th, 2007

Узник …

Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой.
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,

Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: “Давай, улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер… да я!…”

1822, А. С. Пушкин

Posted by NeeAnn in Любими стихове

1 Comment »

This entry was posted on Tuesday, March 20th, 2007 at 09:08 and is filed under Любими стихове. You can follow any responses to this entry through the comments RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Узник …”

  1. NeeAnn says:

    to whom it my concern
    Съгласно Б. В. Томашевски за пръв път стихотворението «Затворник» е отпечатано през 1832 г. в третата част на стихотворенията на Пушкин, като в ръкописа, подготвен за това издание е отбелязана датата «Кишинев, 1822»

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>