Skip to main content.
August 28th, 2006

Мърфизъм

Посвещава се на негово превъзходителство MPM и prizraka Ивайло от soc.culture.bulgaria, както и на всички останали знайни и незнайни апологети на някои социални учения, завършващи с наставката -изъм:

ТЕОРЕМА НА ГИНСБЪРГ:

  1. Не може да спечелиш;
  2. Не може да завършиш наравно;
  3. Не може дори да излезеш от играта.


КОМЕНТАР НА ФРИЙМЪН ВЪРХУ ТЕОРЕМАТА НА ГИНСБЪРГ:

Всички важни филoсофски системи, които се опитват да накарат живота да изглежда смислен, се основават върху отрицанието на една от частите на теоремата на Гинсбърг.

За доказателство:

  1. Капитализмът се основава върху допускането, че може да спечелиш;
  2. Социализмът се основава върху допускането, че може да завършиш наравно;
  3. Мистицизмът се основава върху допускането, че може да излезеш от играта.

Posted by NeeAnn in Мърфизми

No Comments »

This entry was posted on Monday, August 28th, 2006 at 12:56 and is filed under Мърфизми. You can follow any responses to this entry through the comments RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>