Skip to main content.
September 20th, 2015

За страховете…

Искам да се науча да забравям за страха и тревогата. Изживените.

Искам да се науча изобщо да не ги запомням.

Ако успея, обаче, да се освободя от тях, няма ли да загубя и част от себе си? Тази, скритата в спомените…

Има спомени, белязани от тревога и страх, които непременно искам да запазя – те са част от моето минало аз и определят моето днешно съм.

Но, от другите нямам нужда! Те, другите, не са от този тип страхове, които ни предпазват от нови или повторението на стари грешки. Те са досадни, логични, оправдани, но напълно ненужни.

Как да се науча да разделям страховете си на „нужни” и „ненужни” и да ги събирам в различни чекмеджета?

Как да съумея да изпразвам само чекмеджетата с ненужен страх? Ключалките, колкото и здрави и дебели да са – не помагат…

Posted by LeeAnn in Мисли и чувства

No Comments »

This entry was posted on Sunday, September 20th, 2015 at 00:00 and is filed under Мисли и чувства. You can follow any responses to this entry through the comments RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>