Skip to main content.
November 29th, 2015

obscured by clouds 04 …

urban sunset pano 2015.71_as_r

Posted by NeeAnn as Фотодневник at 9:32 PM EET

3 Comments »

November 28th, 2015

obscured by clouds 03 …

urban sunset pano 2015.74_as

аз пак невинен, то така си беше 🙄

Posted by NeeAnn as Фотодневник at 12:35 AM EET

1 Comment »

November 18th, 2015

***

Когато доброто е анонимно, злото има много имена…

Posted by LeeAnn as L`афоризми at 12:36 PM EET

No Comments »

November 11th, 2015

Танцовите обувки на Принцесата

Имало едно време една Принцеса, която освен че била умна, разумна, прелестна и омайна, много обичала да танцува.

Ама толкова много обичала да танцува, че чак си имала специални обувки за танци.

Тези обувки били толкова специални, че чак те обичали да танцуват. Принцесата много обичала танцовите си обувки, въпреки че те на моменти били доста своенравни.

Когато някое хорце не им харесвало, започвали да мрънкат и да не искат да танцуват, уж се били изморили. Ама тогава, вместо да си починат, потропвали лекичко в такт, да не би някой да си каже „виж ги тези мързеливковци”.

Принцесата много добре познавала кога танцовите й обувки са се изморили наистина, защото тогава те започвали да се спъват. Принцесата в такива моменти малко се натъжавала, защото тогава и на нея й се налагало да седне и да си почива. (Принцеса и почивка? Нали помните за коя Принцеса се разказва в тази приказка!)

Принцесата най-много харесвала танцовите си обувки, когато те били в добро настроение, даже била готова да ги изтърпи да се полигавят малко – което впрочем, хич не било лесно, защото тогава те започвали да се настъпват, тръгвали наляво, вместо надясно, даже се опитвали да си разменят местата!

Но им прощавала, защото си представяла, че са вълшебни!DSC01347

Тя си представяла, че танцовите й обувки си говорят с обувките на другите принцеси и даже й се струвало, че понякога тихичко се уговаряли за разни тайни неща. А веднъж даже й се сторило, че се оплакват, че вече били стари, били заслужили почивка, били научили Принцесата да танцува, не можели да продължават все да тичат след нея и да танцуват по цели нощи.

Тогава Принцесата си спомнила, че когато преди толкова много време, се запознала с танцовите си обувки, редовно се случвало да се събуди през нощта от тихичък, но странен звук и да й се струва, че някой танцува в тъмното. Но понеже тогава вече била влюбена в танцуването, си мислела, че отново й се е присънил танц и че звукът идва от нейната глава.

Чак сега разбрала, че танцовите й обувки, всяка нощ танцували тайно от нея!

Значи затова понякога били изморени без причина, друг път не искали да изиграят това или онова хоро, често пъти били прашни (в Двореца няма прах!) и от време на време се глезели и капризничели повече от обикновено.

Даже, една сутрин на Принцесата й се сторило, че има нещо различно с танцовите й обувки, защото уж ги била прибрала заедно предишната вечер, пък на сутринта ги намерила в различни кутии…

Чак сега Принцесата повярвала, че танцовите й обувки са вълшебни!

Тогава тя решила, преди да им даде заслужена почивка, да ги заведе на едно последно танцово приключение. Танцували заедно три дни и три нощи, а когато се прибрали, Принцесата запознала танцовите си обувки с техните заместници. 🙂

… и сега да не си помислите, че в Царството настанали мир и спокойствие?

Нали сте сигурни, че два чифта танцови обувки, танцуват повече от един… 😉

Posted by LeeAnn as Принцесешки историйки at 10:58 PM EET

6 Comments »

November 5th, 2015

The man who dresses up walls …

(версия на български език: ЦЪК!

I can safely say that there are things in this life that I know for sure.

For example, I surely know that the sun always rises, no matter how dark the night has been.

I do know that inspiration comes from small things and that stagnation leads to death.

I do know that the simplest thing is made up of thousands of details that one needs to truly know in order to be brilliant at doing that same simple thing (because being just “good” is usually not enough).

Also, I surely know that creativity and madness are sisters and can not exist without each other 🙂 – one can not be creative, conceptual and resourceful without being at least a little crazy, colorful, tireless and irrepressible ?

Today I will tell you about (or rather will show you) the creations of a phenomenal, multitalanted (or rather, strangely talanated ?), gifted person.

A musician by education, phenomenally craftful, bold and quick in both thinking and action. I have never met a more intuitive and resourceful person – Stoyan is able to generate an idea by second, without any effort of will, spirit or body. After two hours spent with him, you’ll be ready to rearrange even the walls of your home and you will be happy with this decision.

At the same time, while working he becomes frighteningly accurate. I am meticulous, capricious, and demanding, yet I’m just at the bottom of the scale of his expectations and far, far below the demands of some of his customers.

Yes, customers. Stoyan is the man I mentioned a few days ago – the one who sews clothes for your walls. Yes, it sounds strange and different, but “dressing up the walls at home,” is the most accurate description of this craft.

Stoyan showed me that leather is suitable for floors, that fabrics are capricious in terms of humidity and heat (!) (during processing, sewing, installing,…), that the closets also love to dress up, that square edges are dull …

Private Residence Greenwich CT (38)

Read the rest of this entry »

Posted by LeeAnn as Феноменалните! at 2:55 PM EET

1 Comment »

November 4th, 2015

Човекът, който облича стени…

(for English click here)

Спокойно мога да кажа, че има неща в този живот, които знам със сигурност.

Например, със сигурност знам, че Слънцето винаги изгрява, колкото и тъмна да е била нощта.

Със сигурност знам, че вдъхновението идва от малките неща и че застоят води до гибел.

Със сигурност знам, че и най-простото нещо е съставено от хиляди детайли, които трябва да познаваш, ако искаш да си блестящ в правенето на въпросното просто нещо (защото „добър” обикновено е твърде недостатъчно).

Също така, със сигурност знам, че креативността и лудостта са сестри и една без друга не могат да съществуват 🙂 – не може да бъдеш съзидателен, идеен и изобретателен, без да си поне малко шантав, шарен, неуморим и неудържим 😉

Днес ще ви разкажа (или по-точно ще ви покажа) какво прави един феноменален многостранно (или по-скоро: много странно 😉 ) надарен човек.

По образование е обоист, абсолютист (като слух), който е феноменално сръчен в ръцете, много смел в решенията и бърз в действията. Не съм срещала по-интуитивен и изобретателен  човек – Стоян е в състояние да генерира по идея в секунда, при това без грам усилие на воля, дух или тяло. След два часа, прекарани с него, ще сте готови да пренаредите дори стените на дома си и ще сте щастлив от това си решение.

В същото време, когато започне да работи, е плашещо прецизен. Аз съм педантична, капризна и взискателна, но съм едва в долната част на скалата на неговите възможности и далеееч под нивото на някои от неговите клиенти.

Penthouse Boston (4)

Да, клиенти. Стоян е човекът, когото споменах преди няколко дни – този, който шие дрехи за стените ви. Да, звучи странно и различно, но „обличане на стените вкъщи”, е възможно най-точното описание на този занаят. Read the rest of this entry »

Posted by LeeAnn as Феноменалните! at 10:49 PM EET

4 Comments »

November 1st, 2015

Вдъхновителите

Аз съм щастлив човек и имам късмета да познавам феноменални хора!

Днес, Денят на народните будители, е подходящ ден, да ви разкажа за тези от тях, които ме вдъхновяват!

Те са най-обикновени хора, но крият в себе си НЕОБИКНОВЕНА сила!

Имам приятел, който е незрящ, и който свети като малка звездичка на нощното небе и то толкова силно, че огрява целия свят. Той е едновременно зрял и мъдър за възрастта си и по детски наивен и чист. Той е силно позитивен човек, въпреки, че животът всеки ден го изправя пред препятствия, непознати за нас, зрящите. Но, със сигурност знам, че той вижда неща, които на нас, уж зрящите, ни убягват. Аз взимам от неговите чистота, позитивност и светлина, за да продължавам да се усмихвам всеки ден!

Имах приятелка, болна от рак. Тя говореше за рака си така, както вие говорите за косата и маникюра си. Тя и до днес ме вдъхновява да гледам на живота откъм простичката му истинска страна и да вярвам, че времето за добро е днес и тук!

Познавам жени, избрани за майки на Ангели, за които всеки ден е дар и които гледат света през очите на борбените си деца. От тях знам, че майчината любов е безкрайна и прави чудеса!

Имам приятел, който е истинско ходещо чудо, защото помага финансово на деца, болни от рак. За тях и семействата им, той е символ на самият Живот. Докато той е наоколо, светът ще бъде с малко по-добър, всеки ден!

Аз съм щастлив човек! Благодаря ви, феноменални хора!

Posted by LeeAnn as Феноменалните! at 12:00 PM EET

2 Comments »