Skip to main content.
December 15th, 2008

murphy’s 21 …

ЗАКОН НА ПУДЪР:
Всичко, което започва добре, свършва зле;
Всичко, което започва зле, свършва още по-зле.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 9:09 AM EET

6 Comments »

December 12th, 2008

murphy’s 20 …

ВТОРИ ЗАКОН НА КОМЪНЪР ЗА ЕКОЛОГИЯТА:
Нищо никога не се разминава.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 9:09 AM EET

No Comments »

December 9th, 2008

murphy’s 19 …

ЗАКОН НА МЪРФИ ЗА ТЕРМОДИНАМИКАТА:
Под налягане, положението се влошава.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 9:09 AM EET

1 Comment »

December 6th, 2008

murphy’s 18 …

ЗАКОН НА САЙМЪН:
Всичко сглобено рано или късно се разглобява.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 9:09 AM EET

4 Comments »

December 3rd, 2008

murphy’s 17 …

АКСИОМА НА УИНГО:
Всички закони на Финегъл може да не бъдат вземани под внимание,
в случай, че се усвои простото умение нещата да се правят без да се мисли.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 2:40 PM EET

No Comments »

December 22nd, 2007

murphy’s 16

Правила на Финегъл:

 1. За да проучите даден въпрос по най-добрия начин, най-напред го проумейте изцяло, преди да сте започнали;
 2. Винаги си записвайте данните – това показва, че сте работили;
 3. Винаги очертавайте кривите, а после замисляйте своето тълкуване;
 4. В случай, че възникне съмнение, придайте му убедително звучене;
 5. Опитите трябва да бъдат повторяеми – и всичките да се провалят по един и същ начин;
 6. Не вярвайте в чудеса – уповавайте се на тях.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 8:00 AM EET

No Comments »

December 20th, 2007

murphy’s 15

Пети закон на Финегъл:
Перверзността на вселената клони към максимум.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 8:00 AM EET

No Comments »

December 19th, 2007

murphy’s 14

Закон на Гъмперсън:
Вероятността нещо да се случи е обратнопропорционална на неговата желателност.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 1:28 PM EET

No Comments »

December 1st, 2007

murphy’s 13


Четвърти закон на Финегъл:

Веднъж оплескана ли е една работа, всичко, вършено с цел да я оправи, само я влошава (още повече).

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 8:00 AM EET

No Comments »

November 28th, 2007

murphy’s 12


Трети закон на Финегъл:
При всеки сбор от данни, най-очевидно вярната цифра, която въобще не се нуждае от проверка, се оказва грешната.

Следствия:
1. Никой, към когото се обърнете за помощ, няма да я види;
2. Всеки, който надзърне, без да му е искан съвет, веднага ще я забележи.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 8:00 AM EET

No Comments »

November 25th, 2007

murphy’s 11


Втори закон на Финегъл:

Независимо от това, какъв е очаквания резултат, винаги ще се намери желаещ:

 1. да му даде превратно тълкуване;
 2. да го фалшифицира или
 3. да е твърдо убеден, че до него е довела неговата собствена любима теорийка.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 8:00 AM EET

No Comments »

November 22nd, 2007

murphy’s 10


Първи закон на Финегъл:
Ако експериментът е бил успешен, то нещо не е било както трябва.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 8:00 AM EET

2 Comments »

November 19th, 2007

murphy’s 09


Втори закон на Скот:
Когато една грешка е открита и поправена, ще се окаже, че поначало е била вярна.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 8:00 AM EET

3 Comments »

November 16th, 2007

murphy’s 08


Първи закон на Скот:
Независимо от това, какво не върви както трябва, то вероятно ще изглежда наред.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 8:00 AM EET

6 Comments »

November 13th, 2007

murphy’s 07


Коментари на Хил върху закона на Мърфи:

 1. Ако загубите за вас от това, че нещата се объркват, са големи, вземете всички възможни мерки;
 2. Ако няма какво да загубим при промяна, нека се отпуснем;
 3. Ако може всичко да спечелим при промяна, нека се отпуснем;
 4. Ако това няма значение, то няма значение.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 8:00 AM EET

No Comments »

November 10th, 2007

murphy’s 06


Количествена ревизия на закона на Мърфи:
Всички неща се объркват едновременно.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 8:00 AM EET

No Comments »

November 7th, 2007

muprhy’s 05


Константа на Мърфи:
Всяко нещо се поврежда правопропорционално на стойността си.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 1:13 PM EET

1 Comment »

November 5th, 2007

murphy’s 04


Философско кредо на Мърфи:

Усмихни се … утре ще бъде по-зле.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 12:12 PM EET

3 Comments »

November 3rd, 2007

murphy’s 03

Следствия от закона на Мърфи:
 1. Нищо не е толкова лесно, колкото изглежда;
 2. Всяка работа продължава по-дълго, отколкото си мислите;
 3. Ако съществува възможност няколко неща да се объркат, то ще се обърка именно това, което ще причини най-голяма вреда;
 4. Ако забележите, че има четири възможни начина едно действие да бъде извършено не както трябва и ги осуетите, тогава незабавно възниква пети начин;
 5. Оставени на самите себе си, нещата проявяват тенденция да вървят от лошо към по-зле;
 6. Винаги, когато се хванете да вършите нещо, нещо друго трябва да бъде свършено преди това;
 7. Всяко решение поражда нови проблеми;
 8. Невъзможно е да се създаде предпазно устройство срещу неправилно боравене от идиоти, тъй като идиотите са толкова изобретателни;
 9. Природата винаги е на страната на скрития дефект;
 10. Майката природа е кучка.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 11:11 AM EET

2 Comments »

November 1st, 2007

murphy’s 02

Коментар на О’Тул към закона на Мърфи:
Мърфи е оптимист.

Posted by NeeAnn as Мърфизми at 3:37 PM EET

6 Comments »

« Previous Entries  Next Page »